For more information, please contact Yung-chiao Wei
at ywei1@lsu.edu

Yung-chiao Wei, Associate Professor of Double Bass
Louisiana State University
102 New Music Building
Baton Rouge, LA 70803-2504
Voice: (225) 578-2678
www.yungchiao.com